Glasul Bucovinei

Revista românilor din Ucraina

 

POEZIE
     media: 5.00 din 1 vot

23.11.11
15:08
Alexandru Ovidiu VINTILĂ

S-a născut la 26 septembrie 1977 în oraşul Suceava. Este absolvent al Facultăţii de Istorie – Filozofie din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. Absolvent al Facultăţii de Inginerie şi Management Agroturistic, susţinând şi obţinând licenţa în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Este doctorand în ştiinţe socio-umane în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. În prezent este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi. Membru în Comitetul de conducere al Societăţii Scriitorilor Bucovineni. Redactor al revistei „Bucovina Literară”. Membru în colegiul de redacţie al revistei „Scriptum” a Bibliotecii Bucovinei şi bibliotecar în cadrul acestei instituţii. Volume de poezii publicate: caricatura de cretă (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2003), miezonoptice. tradiţia rupturii (Editura Timpul, Iaşi, 2008), cartea lui koch (Editura Brumar, Timişoara, 2009), viaţa preschimbată (Editura Timpul, Iaşi, 2011). În 2011 publică volumul de eseistică şi dialoguri Demersul dialogic. Semne ale unei experienţe a înţelegerii (Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2011). Este deţinătorul mai multor premii literare: Premiul Editurii Cartea Românească pentru debut în volum şi al revistelor „Poesis”, „Unu” şi „Luceafărul”, la ediţia a XX-a a Concursului Naţional de poezie şi interpretare critică a operei eminesciene „Porni Luceafărul…”, Botoşani, 2002; Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni pentru debut în volum (2004); nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor din România – filiala Iaşi, secţiunea debut în volum (2004); Premiul I la Concursul „Natale Oggi” Poesia Attiva (Italia, Torino, 2008); Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei, Suceava, 2009; Premiul Societăţii Scriitorilor Bucovineni pentru poezie (2010); Premiul pentru poezie „Octavian Goga” (Cluj-Napoca – Ciucea, 2010). Publică versuri şi studii în revistele: „Poesis”, „Ateneu”, „Luceafărul”, „Bucovina Literară”, „Glasul Bucovinei”, „Crai Nou”, „Cetatea Culturală”, „Convorbiri Literare”, „Steaua”, „Timpul”, „Oglinda Literară”, „Cafeneaua literară”, „Cronica”, „Dunărea de Jos”, „Poezia”, „Spaţii Culturale”, „Feedback” „Apostrof”; „Dacia Literară”, „Revista Română de Sociologie”, „Vatra”, „Hyperion” etc.


sandalele lui zarathustra

o masă tare de bronz este

patul metafizic despre care vorbea

dan laurenţiu într-un poem

suferit şi simţit ca acesta

căci sus

doar acolo se află

nordul nord

jos sunt

porumbeii albi cum zăpezile nesfârşite

apa morţilor munţii

umbra unor prundişuri şi morile de vânt

banalităţile de zi cu zi

credinţa în sângele poporului tău

atelierul mecanic în care s-a construit

decesul lui dumnezeu

singurătatea pe care

ţi-o dezvăluie propriul vis

vântul acesta consecvent

azurul de aproape cu ierburile sale

sandalele lui zarathustra

ale căror şireturi au fost înnodate

cum se cuvine de nietzsche

farsele şi tragediile

grădinile cu pelicani şi lei de aur

încruntaţii poeţi

gustând din toate paharele împărtăşaniei

şoarecii de culoarea ametistului

lungile nopţi de veghe

Cu-această hotărâre-n inimă, trecut-am strada. –

O, chipuri şi vedenii!

Păsările paradisului udate de ploaie

pereţii pe care se profilează contururile noastre

nopţile care miros acut a spaimă

toamnele şi iernile mâinile rupte

ale bătrânului pescar frigul ca o

pasăre prevestitoare umbra îngropată

la temelia casei atâtea berze

deasupra soarelui un alt soare

statui de gheaţă chipul mortului tânăr

aşadar o masă tare de bronz este

patul metafizic despre care vorbea

dan laurenţiu într-un poem

suferit şi simţit ca acesta

un gol amar asfinţitul

începe să se simtă culoarea nopţii

apa brăzdată de ape câmpul deschis

groapa aceasta-i patria mea

ca o regină printre lupi

meditând la delirul lucidităţii

căci sus

doar acolo se află

nordul nord

termocentralele electrice marile culpe

straşnica iubire şi nu în cele din urmă

visul din vis în care nu visam[1]

Până la dumnezeu

spaima viilor de a vorbi cu morţii

spaima morţilor de a vorbi cu vii

de fapt realitatea ni se oferă

doar când se deschide sezonul de vânătoare

atunci sandalele lui zarathustra

fiul lui oromazdes

coboară singure muntele

spre mare noaptea se întinde

ca aburul unei pânze de păianjen

îndărătul crinilor există un teritoriu

aparte al marginei

îţi mai aminteşti ce spunea sfântul antonie cel mare?

Nu-ţi descoperi gândurile tuturor ci doar

acelora care pot să-ţi vindece sufletul.

bronzuri de culoarea mierii

ne vegheau iar filosofii toacă mărar

tocmai în clipa întrebărilor chinuitoare[2]

elegie pentru mariana marin

e atât de cald

că poţi să şi mori dacă vrei

sângele îţi arborează neliniştea

pe catargul cel mai de sus

însingurat

privesc

la moartea mea

lentă

amirosind a zăpadă

te gândesc ca şi cum

doar liniştea ar fi

cel mai de preţ

lucru

şi-atunci sângele meu

va curge la

gleznele

tale

şi eu nebun

te voi privi

nebun de tristeţe

micul lighean şi pisica lui schrödinger

(ultima ploaie)

Freamătul străzii cu umerii îndoiţi

un om minunat o femeie

prin faţa ferestrei ziua părea tot

mai lungă soarele buruienile

subsolurile răcoroase şi grele

miriadele de minoritari porniţi

să cucerească lumea cămăşile albe

vâlvătaia amurgului năvodul

rupt în bătaia vântului micul lighean

elefanţii ţestoasele cubul

tetraedrul icosaedrul dodecaedrul

şi toată această faună halucinantă

tăcerea în care-am hotărât să

rupem pisica lui schrödinger

aidoma uitării frunzelor cuvintelor

aceste faleze pustii marea

ce se rostogoleşte zgomotos

trupurile noastre meduzele

oglinzile în lumina cărora cresc

arbori uriaşi păsări

despre care vorbim în somn când nu visăm

atunci

nu-ţi este dat să urli

liniştirea o cauţi

pe căi neştiute viaţa continuă

la timp te vei smulge

ca şi cum ai evita o muşcătură de câine

vei răzbi prin arşiţa verii

vei răzbi îţi vei spune că ai răzbit

şi vei continua să rosteşti tatăl nostru

în gând pe străzi lăturalnice

simţi că te înalţi spre cer

acolo

freamătul străzii se aude altfel

cubul elefanţii ţestoasele

tetraedrul icosaedrul dodecaedrul

şi toate câte or mai fi

ochii şi rănile mele

săgeţile bine ţintite

absenţa durerea

revolta şi întristarea

în afara cercului aceleaşi limite

viaţa e oarbă iată cum moartea

îşi face de cap

micul lighean şi pisica lui schrödinger

aici în cămară iarba înflorea

într-o tăcere deplină

peste drum trecătorii

privighetoarea trandafirul

ca într-un vis interminabil obositor

dimineaţa şi seara când se bea

în cinstea trecutului şi-a viitorului

când cineva sună la poartă

fără să dea de bănuit

erau începuturile noastre comune

apele subterane aerul implacabil

al micului lighean vechea cutie

plină cu pietre şi statuete ciudate

pisica lui schrödinger ne va conduce

spre lâna de aur căci sus doar

acolo se află nordul nord.

apoi am contemplat

fluturii din insectar

răcoarea umbrelor noastre

pragul firesc dintre lumi

blândele animale lucrurile

ultima ploaie.

prolepse

Transparent

sufletul

în liniştea rugăciunii

psalmi albi pentru

zile negre

limpezi bătăile inimii

în pridvorul

sfârşitului

flacăra lumânării

lumina ochilor închişi

cum o stare anume

spre cer

pacea vieţii

se va retrage

în fiecare seară se înserează

şi nici măcar atâta smerenie

Când luminile Liniştea

Când luminile Liniştea

miazma unei duminici crestele

însângerate ale cocoşilor

ţipătul crescând şi pleoapele

nemişcate Doamne când mă

gândeam la moarte[1] Vers aparţinând lui Gellu Naum

[2] Vers al lui Petre Stoica

Comentarii

2012-02-18 04:38
Daisuke

Taguri bsiaovfestavrl brasovpremii brasovstudenti brasov Casa de Cultura a Studen?ilor are un nou motiv de bucurie. Trupa de dans modern ?i contemporan Exotic Dreams ? coregraf Iolanda Popescu, s-a intors de la Festivalul Na?ional de Dans de la Sibiu 2011 cu o mul?ime de premii (?i cu cele mai importante), scrie prinbrasov.com.

2012-02-22 06:00
car insurence

Paki, aunque con retraso, te comunico que todos los que lo solicist teis a trav s de los coemntarios est is admitidos/as


Comentariile sunt interzise la blogurile neactualizate mai mult de 90 de zile

 
 
powered by www.ABlog.ro
Termeni si Conditii de Utilizare